Wstęp

Cieszymy się, że zdecydowałeś się odwiedzić stronę Phone Labo! Dbamy o Twoją prywatność i informacje, którymi się z nami dzielisz i chcemy, abyś zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje, które o Tobie zbieramy. Phone Labo szanuje prywatność danych i stosuje najlepsze praktyki zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE.

Korzystanie z witryny internetowej

Niniejsza polityka prywatności opisuje informacje, które zbieramy od Ciebie i jak mogą być przechowywane i przetwarzane w całym Phone Labo. Ta strona internetowa oraz powiązane z nią wydarzenia i publikacje Phone Labo dostarczają produkty, treści i usługi dla profesjonalnej i konsumenckiej publiczności i nie są przeznaczone dla osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy ani nie przechowujemy świadomie danych osobowych dostarczonych przez osoby poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej (UE), zwróć uwagę, że w niniejszej polityce prywatności znajduje się szereg postanowień, które dotyczą wyłącznie Ciebie.

Jakie informacje gromadzimy

Phone Labo gromadzi dane o Tobie, które są ograniczone do rodzaju informacji, które można znaleźć na typowej wizytówce: imię, nazwisko, e-mail. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji zawodowych, takich jak wielkość firmy, w której pracujesz, czy rodzaj branży. Aby wzbogacić i/lub zaktualizować informacje, które nam przekazałeś, możemy połączyć je z informacjami zawodowymi lub danymi osobowymi, które zbieramy ze źródeł osób trzecich. Dane osobowe, do których odnosimy się w tym dokumencie, to informacje osobiste i zawodowe dostarczone przez użytkownika, a także informacje uzyskane przez nas ze źródeł stron trzecich, które zazwyczaj łączymy w jeden rekord użytkownika. Ta strona zbiera i przechowuje również pewne informacje automatycznie przy użyciu plików cookie i podobnych technologii, w tym adresy IP, region lub ogólną lokalizację komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typ przeglądarki, system operacyjny, historię przeglądania stron i inne informacje o użytkowaniu. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Jednak w zakresie, w jakim jakikolwiek plik cookie może jednoznacznie zidentyfikować komputer, urządzenie mobilne lub tablet, lub osobę korzystającą z tego Urządzenia, a Ty jesteś mieszkańcem UE, zgodnie z GDPR są to dane osobowe. W związku z tym niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do takich danych osobowych gromadzonych przez Phone Labo. Możemy korzystać z firm reklamowych stron trzecich, aby zbierać dane i / lub serwować reklamy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub aplikację. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w tej i innych witrynach lub aplikacjach w celu dostarczenia reklam o interesujących Cię towarach i usługach. Należy pamiętać, że ustawienia przeglądarki mogą nie pozwalać na kontrolę technologii wykorzystywanych przez te firmy zewnętrzne.

Jak gromadzimy dane

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się, aby otrzymać którykolwiek z produktów, treści lub usług oferowanych przez Phone Labo lub jego sponsorów zewnętrznych, takich jak publikacje, subskrypcje, konkursy, biuletyny, członkostwa, treści premium, webcasty, wideo, białe księgi, seminaria online, konferencje i wydarzenia. Co się stanie, jeśli nie podasz danych osobowych? Abyśmy mogli dostarczyć produkty, treści lub usługi, o które prosisz, potrzebujemy Twoich danych osobowych. Dlatego, jeśli nie podasz takich danych osobowych, nie będziemy mogli dostarczyć produktów, treści lub usług Phone Labo Publishing Ta strona internetowa jest jedną z wielu, które Phone Labo i jego grupa przedsiębiorstw prowadzi, wszystkie te strony określamy wspólnie jako Phone Labo Publishing Network. W przypadkach dozwolonych przez prawo, możemy udostępnić dane osobowe, które zbieramy o Tobie innej firmie Phone Labo Publishing Network, abyśmy mogli dostarczyć Ci informacje o produktach, treściach i usługach, które mogą Cię zainteresować, a także dla wewnętrznych celów analitycznych i rozwoju biznesu. Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę publikacji online i drukowanych należących do Phone Labo Publishing Network.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo danych osobowych Phone Labo utrzymuje zabezpieczenia, które obejmują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym użyciem, dostępem, nieumyślnym ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, a także wymagamy, aby strony trzecie, z którymi zawieramy umowy w celu wsparcia operacji biznesowych Phone Labo, również stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa (patrz „Kiedy i jak udostępniamy informacje innym” poniżej). Aktualizujemy i testujemy zabezpieczenia na bieżąco i ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do tych, którzy muszą wiedzieć, aby zapewnić produkty, treści lub usługi Phone Labo dla Ciebie. Przechowywanie danych osobowych Możemy przechowywać Twoje dane osobowe za pomocą własnych bezpiecznych serwerów Phone Labo lub innych wewnętrznie hostowanych technologii. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane przez strony trzecie, za pośrednictwem usług w chmurze lub innej technologii, z którymi Phone Labo zawarł umowę, w celu wsparcia operacji biznesowych Phone Labo (patrz „Kiedy i jak udostępniamy Twoje dane innym” poniżej). Te strony trzecie nie wykorzystują ani nie mają dostępu do danych osobowych innych niż do przechowywania i wyszukiwania w chmurze, a Phone Labo wymaga od tych stron co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa, jaki my stosujemy do ochrony danych osobowych (patrz „Bezpieczeństwo danych osobowych” powyżej).

Co robimy z zebranymi przez nas danymi osobowymi

Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do komunikacji z użytkownikiem, dostarczania mu żądań, ulepszania naszych usług oraz przedstawiania innych informacji i ofert, które mogą go zainteresować. Aby komunikować się z Tobą Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty dotyczące rejestracji, transakcji i zmian w warunkach, zasadach, polityce Phone Labo i/lub innych celach wewnętrznych. Aby dostarczyć to, o co prosisz Możemy użyć Twoich danych osobowych, aby dostarczyć produkty, treści lub usługi, o które prosisz. Jeśli weźmiesz udział w loterii, konkursie lub podobnej promocji Phone Labo, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu administrowania taką promocją. Aby ulepszyć nasze usługi Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do audytu, analizy danych i badań w celu ulepszenia produktów, treści i usług Phone Labo. Aby przedstawić oferty, które mogą Cię zainteresować Możemy skontaktować się z Tobą, aby zaoferować Ci dodatkowe produkty, treści lub usługi Phone Labo lub stron trzecich, które mogą Cię zainteresować.

Podstawa prawna, którą mamy do przetwarzania Twoich danych osobowych

GDPR wymaga, aby podmioty zbierające dane, takie jak Phone Labo, miały podstawę prawną do wykorzystania danych osobowych mieszkańców UE. W związku z tym niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich takich danych osobowych zgromadzonych przez Phone Labo. Phone Labo wykorzystuje dane osobowe dostarczone przez użytkownika do dostarczania wysokiej jakości produktów, treści i usług zgodnie z życzeniem użytkownika, do wysyłania ważnych powiadomień oraz do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i badania, aby zapewnić informacje potrzebne do podejmowania najbardziej świadomych decyzji dotyczących zakupu technologii. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu oferowania produktów, treści lub usług, które mogą Państwa zainteresować, w oparciu o Państwa zainteresowania lub preferencje, którymi się z nami podzieliliście, a także możemy udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym sponsorom treści, wydarzeń i innych usług lub ofert. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. W pewnych okolicznościach możemy w inny sposób przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli Phone Labo ma w tym uzasadniony interes, a Phone Labo nie narusza żadnych Twoich praw i wolności. Kiedy Phone Labo przetwarza Twoje dane osobowe dla uzasadnionych interesów Phone Labo, Phone Labo rozważy i zbilansuje wszelkie potencjalne skutki dla Ciebie i Twoich praw wynikających z ochrony danych i wszelkich innych odpowiednich przepisów. Nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Twoich interesów. Phone Labo nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w okolicznościach, w których Twoje prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami, chyba że mamy Twoją zgodę lub jesteśmy w inny sposób zobowiązani lub dozwoleni przez prawo.

Kiedy i jak udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom

Phone Labo może udostępniać Twoje dane osobowe w celu dostarczenia treści i usług z naszych stron, firm stowarzyszonych i stron trzecich, które mogą Cię zainteresować, w tym treści sponsorowane i wydarzenia, w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu przestrzegania ważnych procesów prawnych. Jeśli jesteś mieszkańcem UE, Phone Labo udostępni Twoje dane osobowe osobom trzecim spoza Phone Labo Publishing Network tylko za Twoją zgodą. Dla treści i usług, które mogą Cię zainteresować lub o które prosisz Jak wspomnieliśmy powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Phone Labo Publishing Network w celu dostarczenia Ci informacji o produktach, treściach i usługach, które mogą Cię zainteresować oraz w wewnętrznych celach analitycznych i rozwoju biznesu (patrz „Phone Labo Publishing Network” powyżej). Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu dostarczenia treści sponsorowanych przez strony trzecie lub innych usług, o które prosisz (patrz „treści sponsorowane przez strony trzecie i wydarzenia” poniżej). Dla operacji biznesowych Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy w celu wsparcia operacji biznesowych Phone Labo, w tym dostawy, realizacji, przetwarzania płatności, wdrażania poczty elektronicznej, zarządzania listą rezerwową i przetwarzania danych. W przypadku treści i wydarzeń sponsorowanych przez osoby trzecie Phone Labo współpracuje ze sponsorami zewnętrznymi, aby udostępnić naszym użytkownikom dużą bibliotekę treści, takich jak białe księgi, profesjonalne wydarzenia (na żywo lub online), a także inne usługi lub oferty. W zamian za dostęp do takich ofert, możemy poprosić Cię o podanie nam danych osobowych w ramach rejestracji. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby wysłać Ci ofertę, o którą prosisz. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione sponsorowi lub sponsorom oferty w celu komunikacji z użytkownikiem w zakresie oferty, a także dodatkowych produktów, treści lub usług, które mogą być dla niego interesujące. Należy pamiętać, że po udostępnieniu danych osobowych sponsorowi, do danych osobowych będzie miała zastosowanie polityka prywatności sponsora, w tym informacje o sposobie rezygnacji w przyszłości. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, możemy udostępnić informacje, które zbieramy od Państwa, takie jak Państwa adres e-mail (w skróconej, pseudonimowej formie), adres IP lub informacje o Państwa przeglądarce lub systemie operacyjnym, naszemu partnerowi LiveRamp. LiveRamp wykorzystuje te informacje do stworzenia kodu identyfikacyjnego online w celu rozpoznania Cię na Twoim urządzeniu. Ten kod nie zawiera żadnych Twoich możliwych do zidentyfikowania danych osobowych i nie może być wykorzystany do ponownej identyfikacji. Umieszczamy ten kod w naszym pliku cookie i pozwalamy na wykorzystanie go do reklam online i międzykanałowych. Może on być udostępniany naszym partnerom reklamowym i innym firmom reklamowym stron trzecich na całym świecie w celu umożliwienia korzystania z treści opartych na zainteresowaniach lub ukierunkowanych reklam w całym Twoim doświadczeniu online (np. w sieci, w poczcie elektronicznej, na urządzeniach podłączonych i w aplikacji itp.) Te strony trzecie mogą z kolei używać tego kodu do łączenia informacji demograficznych lub opartych na zainteresowaniach, które podałeś w swoich interakcjach z nimi. Użytkownik ma prawo do wyrażenia wyboru dotyczącego udostępnienia przez nas tych danych LiveRamp w powyższych celach, utworzenia tego kodu lub udostępnienia go naszym partnerom reklamowym. W przypadku osób odwiedzających z UE/EOG, Wielkiej Brytanii zostaniesz zapytany o zgodę, gdy odwiedzisz nasze strony. Zgodnie z wymogami prawa Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, gdy jest to dozwolone przez prawo lub niezbędne do wykonania ważnego procesu prawnego. W przypadku nowego właściciela Jeśli część lub całość własności Phone Labo lub któregokolwiek z jego produktów lub usług zostanie sprzedana lub przeniesiona, Twoje dane osobowe zostaną przekazane nowemu właścicielowi. Międzynarodowe transfery danych Ta sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zebranych przez Phone Labo od mieszkańców UE. Jeżeli Phone Labo udostępnia Twoje dane osobowe w ramach Phone Labo lub innej stronie trzeciej, jak opisano w niniejszej polityce prywatności, a Twoje dane osobowe zostaną przekazane do państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub EOG, lub uznanym za odpowiednie przez Komisję Europejską, Phone Labo (jako administrator danych/eksporter danych) przeprowadzi taki transfer (do podmiotu przetwarzającego dane/importera danych) tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wiążące zasady korporacyjne, standardowe klauzule umowne, zatwierdzone kodeksy postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Phone Labo (Patrz dane kontaktowe poniżej).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trwania Twojej relacji biznesowej z nami, a my przechowujemy Twoje informacje tylko tak długo, jak to konieczne dla każdego celu, w którym je wykorzystujemy, chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę na wykorzystanie w innym lub podobnym celu.

Twoje prawa i preferencje

Jeśli poinformujesz nas, że chcesz usunąć swoje dane osobowe (jeśli jesteś mieszkańcem UE), lub że nie chcesz już, abyśmy komunikowali się z Tobą w celach marketingowych, lub w inny sposób ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Phone Labo, możemy zachować pewne podstawowe informacje w celu uniknięcia wysyłania Ci niechcianych materiałów w przyszłości, oraz w celu zachowania zapisu Twojej prośby i naszej odpowiedzi. Potwierdzanie danych osobowych Ta sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zebranych przez Phone Labo od mieszkańców UE. Aby potwierdzić, że Phone Labo przetwarza Twoje dane osobowe, lub aby uzyskać dostęp, aktualizację lub korektę danych osobowych, które Phone Labo posiada na Twój temat, lub aby uzyskać kopię do ponownego wykorzystania dla własnych celów, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail to:privacy@phonelabo.com Usuwanie Twoich danych osobowych Ta sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zebranych przez Phone Labo od mieszkańców UE. Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, wyślij e-mail na adres: privacy@phonelabo.com Aby zrezygnować z komunikacji marketingowej Jeśli chcesz, aby Phone Labo przestał się z Tobą komunikować w celach marketingowych, wyślij e-mail na adres: privacy@phonelabo.com Aby ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych Jeśli chcesz w inny sposób ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Phone Labo, wyślij e-mail na adres: privacy@phonelabo.com Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami

Pytania, obawy lub skargi: Jeśli masz jakiekolwiek pytania, obawy lub skargi dotyczące praktyk Phone Labo w zakresie danych osobowych lub niniejszej polityki prywatności, zachęcamy do skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych. Jeżeli uważasz, że poniosłeś szkodę z powodu naruszenia Twoich praw przez Phone Labo na mocy niniejszej Polityki Prywatności, a Phone Labo nie rozpatrzył Twojej skargi w wystarczający sposób, każdy mieszkaniec UE może również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. GDPR@phonelabo.com Informacja zwrotna Twoja opinia jest dla nas ważna. Chętnie poznamy Twoje pomysły, opinie i komentarze dotyczące usług Phone Labo. Prosimy o kontakt mailowy: privacy@phonelabo.com

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania w związku z naszą polityką prywatności, prosimy o kontakt z nami. Można się z nami skontaktować na: Email: webmaster@phonelabo.com